Ταχύρρυθμα Εισαγωγικά Μαθήματα σε Θέματα Πληροφορικής


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Ταχύρρυθμα Εισαγωγικά Μαθήματα σε Θέματα Πληροφορικής

Όνομα:
Επίθετο:
Ταυτότητα:
Τμήμα:
Έτος Σπουδών:
Ιδιότητα:
Email:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
   
Παρακαλώ δηλώστε ποια σεμινάρια επιθυμείτε να παρακολουθήσετε. ΜΗΝ δηλώνετε συμμετοχή σε σεμινάρια που δεν σκοπεύετε να παρακολουθήσετε. Η δήλωση συμμετοχής είναι ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ. Έχετε υποχρέωση να ειδοποιείτε έγκαιρα αν δεν θα παρακολουθήσετε σεμινάριο/α στο/α οποίο/α έχετε δηλώσει συμμετοχή.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

ΗΜΕΡ.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εισαγωγικό Μάθημα σε Θέματα Πληροφορικής: Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025  Το μάθημα θα καλύψει τις ακόλουθες ενότητες: (1) Εισαγωγή σε θέματα πληροφορικής (2) Εργαλεία και εφαρμογές MS Office 365 (3) Θέματα ασφάλειας διαδικτύου (4) Χρήση της εφαρμογής Blackboard και ιστοσελίδας ΠΚ

Διοικητικό Προσωπικό ΥΠΥ και ΥΠΕ,

Διαδικτυακό σεμινάριο

ΤΕΤΑΡΤΗ
04 Σεπτεμβρίου 2024
09:30 - 12:00