ΚΕΔΙΜΑ (Σεμιναρια για Διδασκοντες)


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Όνομα:
Επίθετο:
Ταυτότητα:
Τμήμα:
Έτος Σπουδών:
Ιδιότητα:
Email:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
   
Παρακαλώ δηλώστε ποια σεμινάρια επιθυμείτε να παρακολουθήσετε. ΜΗΝ δηλώνετε συμμετοχή σε σεμινάρια που δεν σκοπεύετε να παρακολουθήσετε. Η δήλωση συμμετοχής είναι ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ. Έχετε υποχρέωση να ειδοποιείτε έγκαιρα αν δεν θα παρακολουθήσετε σεμινάριο/α στο/α οποίο/α έχετε δηλώσει συμμετοχή.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

ΗΜΕΡ.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

8η ανοιχτή συνάντηση διδακτικού προσωπικού ΠΚ. Θέμα: Ο θεσμός της Ισότιμης Παρατήρησης (peer observation)
• Παρουσίαση του θεσμού όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο - Καθηγητής Χρίστος Ξενοφώντος, Τμήμα ΜΑΣ, Διευθυντής ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.• Παρουσίαση επικείμενης εκπαίδευσης – Αναπλ. Καθηγήτρια Σταυρούλα Φιλίππου, Τμήμα ΕΠΑ,

Β224 (υπόγειο -2), κτήριο ΟΕΔ-01, Πανεπιστημιούπολη

ΤΕΤΑΡΤΗ
24 Απριλίου 2024
15:00 - 16:30