Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Το Πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία στους/στις επιτυχόντες υποψηφίους/ες να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον τομέα της ενέργειας με σκοπό τη διεκδίκηση μιας θέσης στη βιομηχανία Φυσικού Αερίου και της ενεργειακής μετάβασης. Το πρόγραμμα ιδρύθηκε το 2013, διαχειρίζεται σε ακαδημαϊκό επίπεδο από την Επιτροπή Υδρογονανθράκων και προσφέρεται από τη Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το πρόγραμμα δέχεται υποψηφίους/ες με υπόβαθρο Μηχανικής ή Επιστημών. Έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίσει τους/τις αποφοίτους/ες του με τις βασικές τεχνικές βάσεις/γνώσεις για την απόκτηση ευκαιριών στην βιομηχανία Πετρελαίων, Φυσικού Αερίου καθώς και στα προγράμματα που στοχεύουν σε μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050. Το πρόγραμμα προσφέρει μέχρι 15 θέσεις σε φοιτητές/τριες κάθε έτος. Οι φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης θα είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τα μαθήματα και την τελική μελέτη σε 16 μήνες (από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο).
Το Πρόγραμμα θα βασίζεται σε μαθήματα κορμού και σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό έργου. Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να είναι πλήρες όσον αφορά τα κυριότερα θέματα που καλύπτουν το πρώτο τμήμα – upstream – της Μηχανικής Φυσικού Αερίου. Τα μαθήματα ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις τάσεις / απαιτήσεις της βιομηχανίας, καθώς και τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών και διοικητικών οργάνων. Έμφαση δίνεται έτσι ώστε το κάθε μάθημα να απαρτίζεται από καθηγητές/τριες, οι οποίοι/ες είναι ειδικοί στον τομέα τους, με μακρά εμπειρία. Επιπλέον, οι φοιτητές/τριες θα επωφελούνται από ένα πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον, εμπνευσμένο από επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα, με εκτεταμένες, ποικίλες και πρακτικές εμπειρίες και γνώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοστελίδα του Προγράμματος στο http://www.ucy.ac.cy/nge/

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο κύριος στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Μηχανική Πετρελαίου είναι να κτίσει και να επιταχύνει την ανάπτυξη του ντόπιου εργατικού δυναμικού για άμεση πρόσληψη από τις τοπικές αρχές, τις εθνικές και διεθνείς θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Βιομηχανία Φυσικού Αερίου (upstream) σε μια εποχή όπου η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Το πρόγραμμα θα αφορά, ειδικότερα, τις αυξανόμενες ανάγκες εξερεύνησης βαθέων υδάτων και την ανάπτυξη τους, που λόγω αυτών έχει αυξηθεί η πολυπλοκότητα των τεχνικών προκλήσεων στις Γεωεπιστήμες, στη Μηχανική Φυσικού Αερίου, σε πράσινες τεχνολογίες και επομένως και η δυσκολία εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων. Γνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη των ικανοτήτων και των βασικών αρχών παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο στη διαχείριση του εργατικού δυναμικού, το Πρόγραμμα προσφέρει το πρώτο βήμα που είναι η εκπαίδευση στα σχετικά θέματα.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Σχολή: Πολυτεχνική Σχολή

Όνομα Προγράμματος: Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση

Κατεύθυνση: Natural Gas in Energy Transition

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 2ος Κύκλος (Μεταπτυχιακός Τίτλος) [4 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά

Συντονιστής : Πάνος Παπαναστασίου, Καθηγητής

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 90
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Το Πρόγραμμα δέχεται υποψηφίους/ες με υπόβαθρο Μηχανικής ή Επιστημών. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με την προϋπόθεση γνώσης που κατέχεται από αποφοίτους/ες με Πτυχίο Μηχανικής (όπως Πολιτικοί, Μηχανολόγοι, Χημικοί, Περιβάλλοντος και άλλοι). Οι υποψήφιοι/ες από άλλους τομείς της Μηχανικής και των Επιστημών (όπως Ηλεκτρολόγοι, Πληροφορική, Φυσική, Γεωλογία και Χημεία), αναμένεται να λάβουν προαπαιτούμενα μαθήματα πριν την εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα. Προαπαιτούμενα μαθήματα θεωρούνται αυτά που διδάσκονται στα μαθήματα των εφαρμοσμένων μαθηματικών, υπολογιστικές μεθόδους, μηχανική των στερεών και ρευστών.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αποδείξουν ανταγωνιστικά ακαδημαϊκά πρότυπα και υψηλή βαθμολογία στην αγγλική γλώσσα. Όλοι οι φοιτητές/τριες του προγράμματος θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν τις ικανότητές τους στην αγγλική γλώσσα. Για μια γρήγορη αναφορά για το επίπεδο γνώσης των Αγγλικών, απαιτείται αποτέλεσμα βαθμού C στη εξέταση Αγγλικών GCSE ή ένα αποτέλεσμα IELTS 6.5, ή ένα αποτέλεσμα (TOEFL ETS®) με ελάχιστη βαθμολογία 550 (που βασίζεται σε χαρτί ), 213 (που βασίζεται σε υπολογιστή) ή 80 (που βασίζεται στο διαδίκτυο).

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν επίσημα την αίτηση τους για ένταξη στο πρόγραμμα πριν από την καθορισμένη ημερομηνία. Υπάρχει μόνο μία περίοδος εισδοχής για κάθε ακαδημαϊκό έτος, το Σεπτέμβριο. Οι αιτήσεις αξιολογούνται από την Επιτροπή Υδρογονανθράκων της Πολυτεχνικής Σχολής και εγκρίνονται από το Συμβούλιο.

Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
  • Ποιότητα και ακαδημαϊκή απόδοση.
  • Επιτεύγματα του αιτητή/τριας σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.
  • Προοπτικές για μια επαγγελματική και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στην περιοχή των υδρογονανθράκων και στον τομέα της ενέργειας.
Αν οι υποψήφιοι/ες δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, η Πολυτεχνική Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί λιγότερους φοιτητές/τριες από τις ανακοινωθείσες θέσεις.

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφτούν με την αίτηση όπως:
  • Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα
  • Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων
  • Συστατικές επιστολές
  • Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς Κανόνες του Τμήματος)
Τα Τμήματα δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις φοιτητών σε συνέδρια, (δ) γνώση ξένων γλωσσών, (ε) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης.

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών.

Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά 1/2 της μονάδας. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. Ο τελικός βαθμός ενός μεταπτυχιακού φοιτητή υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος.

Σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μαθήματα μπορούν να βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Τα μαθήματα αυτά δε θα προσμετρώνται στο σταθμικό μέσο όρο του φοιτητή, και δε μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των π.μ. του προγράμματος εξαιρουμένων των π.μ. της διατριβής.

Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διατριβή επιπέδου Μάστερ αξιολογείται ποιοτικά με τους χαρακτηρισμούς Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και Αποτυχία.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Οι απόφοιτοι/ες του Προγράμματος στην Μηχανική Πετρελαίων θα είναι κατάλληλοι υποψήφιοι/ες για απασχόληση, κυρίως στο πρώτο τμήμα – upstream –της βιομηχανίας Πετρελαίων και Φυσικού Αερίου.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Διδακτορικά προγράμματα.

Top