Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στα Μαθηματικά και Στατιστική έχει σκοπό την κατανόηση από τους φοιτητές βασικών εννοιών των σύγχρονων μαθηματικών και στατιστικής, την ανάπτυξη ικανότητας επίλυσης μαθηματικών/στατιστικών προβλημάτων και να προκαλέσει το ενδιαφέρον των φοιτητών στην έρευνα. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει να προετοιμάσει τους φοιτητές είτε για μεταπτυχιακές σπουδές στα μαθηματικά/στατιστική ή για σταδιοδρομία στην εκπαίδευση, στον τομέα των επιχειρήσεων, βιομηχανία τεχνολογίας και κρατικές υπηρεσίες.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το Τμήμα αναμένει από τους φοιτητές του προγράμματος να επιδείξουν τα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα:
 1. Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 2. Ικανότητα διατύπωσης αποδείξεων και μαθηματικών επιχειρημάτων.
 3. Ικανότητα μετάδοσης μαθηματικών ιδεών μέσω γραπτών παρουσιάσεων.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

Σχολή: Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Όνομα Προγράμματος: Μαθηματικά και Στατιστική

Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής :

Καθηγητής Χριστόδουλος Σοφοκλέους

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Κοινού Kορμού 142
Κατεύθυνσης 5
Περιορισμένης Επιλογής ΜΑΣ (ΣΤΑΤ) 14
Περιορισμένης Επιλογής ΜΑΣ (ΚΑΘ) 7
Περιορισμένης Επιλογής ΜΑΣ XXX 29
Περιορισμένης Επιλογής ΜΑΣ (ΕΦ)Α 14
Περιορισμένης Επιλογής ΜΑΣ (ΕΦ)Β 14
Ελεύθερης Επιλογής 15
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 240

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Λεπτομέρειες για τα προγράμματα σπουδών μπορείτε να δείτε στον Οδηγό Σπουδών.

Προϋποθέσεις Φοίτησης

H συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 • Εισδοχή βάσει Ειδικών Κριτηρίων
  Υποψήφιοι που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τους Κανονισμούς και Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, μπορούν να διεκδικήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων (14% των Κυπρίων εισακτέων).

 • Κορυφαίοι αθλητές και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες
  Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του ΠΚ και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας κλπ) με 1ο, 2ο και 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς εξετάσεις και μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου.

 • Εισδοχή βάσει Πανελλήνιων Εξετάσεων
  Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων.

 • Εισδοχή βάσει Διεθνών Εξετάσεων
  Υποψήφιοι μπορούν να διεκδηκήσουν επιπλέον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί στο 3% των Κυπρίων εισακτέων με βάση Έναν τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες της διασποράς, παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου και ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτη εκτός της ΕΕ.

 • Τουρκοκύπριοι
  Tουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού επιτύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.

 • Μετεγγραφές / Δεύτερο Πτυχίο
  Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εσωτερικές/εξωτερικές μετεγγραφές, καθώς και θέσεις για απόκτηση δεύτερου πτυχίου.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Προπτυχιακής φοίτησης.

Απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών και η συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Πιστωτικών Μονάδων.

Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του (Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Οι απόφοιτοι του προπτυχιακού προγράμματος Μαθηματικών και Στατιστικής έχουν τα εφόδια για να σταδιοδρομήσουν σε διάφορους τομείς. Μερικές από τις πρόσφατες επιλογές τους είναι:
 • Εκπαίδευση (Μέση, δημόσια ή ιδιωτική, και Ανώτερη μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου).
 • Οικονομικοί οργανισμοί.
 • Χρηματοοικονομικές εταιρίες.
 • Ασφαλιστικές εταιρίες και οργανισμοί.
 • Τράπεζες.
 • Εταιρίες πληροφορικής και τεχνολογίας.
 • Κυβέρνηση (π.χ. εργοδότηση στην Στατιστική Υπηρεσία).

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού.

Top