Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδιασμένο για να παράγει άρτια ειδικευμένους αποφοίτους με δυνατό υπόβαθρο στα θεμελιώδη του τομέα, με κοινωνική ευαισθησία και ανεξαρτησία σκέψεως, όπως απαιτείται για μια επιτυχή σταδιοδρομία στη Μηχανολογία και Κατασκευαστική. Το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί πιστά μία επαγωγική προσέγγιση στη μάθηση, που εδράζεται στο γεγονός ότι όλα τα σημαντικά φαινόμενα για τη Μηχανολογία και Κατασκευαστική, ακολουθούν απλούς φυσικούς νόμους. Ένας/μία πετυχημένος/η μηχανικός αναμένεται να χρησιμοποιεί αυτούς τους νόμους για την περιγραφή τεχνικών προβλημάτων και χρησιμοποιώντας την πείρα του/της να τα επιλύει με ένα συνδυασμό αναλυτικών, υπολογιστικών και πειραματικών μέσων. Επομένως, το πρόγραμμα σπουδών εκπαιδεύει τους φοιτητές στην εφαρμοσμένη φυσική, ενώ παράλληλα ενισχύει τις μαθηματικές τους δεξιότητες και την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν υπολογισμούς και πειραματισμό, για να βρίσκουν λύσεις κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της μελέτης νέων προϊόντων.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

 1. Διαθέτουν δυνατό υπόβαθρο στα θεμελιώδη του τομέα, με κοινωνική ευαισθησία, δημιουργικότητα και ανεξαρτησία σκέψεως, η οποία χρειάζεται για μια επιτυχή σταδιοδρομία στη Μηχανολογία και Κατασκευαστική.
 2. Διαθέτουν ισχυρά κίνητρα αυτό-βελτίωσης και αυτό-αξιολόγησης ώστε να αποκτήσουν στην μελλοντική τους καριέρα εξειδικευμένη γνώση σε τομείς που τους/τις ενδιαφέρουν
 3. Υιοθετούν μία επαγωγική προσέγγιση στη μάθηση. Αυτή η προσέγγιση εδράζεται, φυσικά, στο γεγονός ότι όλα τα φυσικά φαινόμενα, τα οποία είναι σημαντικά για τη Μηχανολογία και Κατασκευαστική, ακολουθούν απλούς φυσικούς νόμους.
 4. Ως πετυχημένοι/ες μηχανικοί αναγνωρίζουν, εντοπίζουν και κατανοούν τους νόμους που περιγράφουν και διέπουν διαφορετικά προβλήματα
 5. Αξιολογούν, επιλέγουν και συνδυάζουν κατάλληλα κατά περίπτωση θεωρητικά, υπολογιστικά, και αριθμητικά εργαλεία
 6. Εφαρμόζουν και λύνουν με χρήση αυτών των νόμων και εργαλείων προβλήματα ώστε να ικανοποιήσουν μία ανάγκη, η οποία τίθεται από την κοινωνία
 7. Ενσωματώνουν νέα γνώση στο υπόβαθρό τους ώστε να σχεδιάζουν, αξιολογούν και συνθέτουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

Σχολή: Πολυτεχνική Σχολή

Όνομα Προγράμματος: Μηχανική Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

Κατεύθυνση: Μηχανολόγου Μηχανικού

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Αναπληρωτής Καθηγητής Ματθαίος Ζερβός

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 195
Περιορισμένης Επιλογής 30
Ελεύθερης Επιλογής 15
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 240

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις


* Τα μαθήματα ΜΜΚ347, ΜΜΚ307, ΜΜΚ325, ΜΜΚ456 και ΜΜΚ443 διδάσκονται στα Αγγλικά.
* Για πληροφορίες για το μάθημα ΜΜΚ350-Τοποθέτηση σε Οργανισμούς, πατήστε εδώ. (Σημειώνεται ότι οι πιστωτικές μονάδες του μαθήματος δεν μετρούν στις 240 πμ του προγράμματος σπουδών)

Προϋποθέσεις Φοίτησης

H συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Εισδοχή βάσει Ειδικών Κριτηρίων
Υποψήφιοι που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τους Κανονισμούς και Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, μπορούν να διεκδικήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων (14% των Κυπρίων εισακτέων).

 • Κορυφαίοι αθλητές και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες
  Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του ΠΚ και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας κλπ) με 1ο, 2ο και 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς εξετάσεις και μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου.
 • Εισδοχή βάσει Πανελλήνιων Εξετάσεων
  Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων
 • Εισδοχή βάσει Διεθνών Εξετάσεων
  Υποψήφιοι μπορούν να διεκδηκήσουν επιπλέον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί στο 3% των Κυπρίων εισακτέων με βάση Έναν τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες της διασποράς, παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου και ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτη εκτός της ΕΕ.
 • Τουρκοκύπριοι
  Tουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού επιτύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.
 • Μετεγγραφές / Δεύτερο Πτυχίο
  Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εσωτερικές/εξωτερικές μετεγγραφές, καθώς και θέσεις για απόκτηση δεύτερου πτυχίου

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Προπτυχιακής φοίτησης 

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών και την συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Πιστωτικών Μονάδων   

Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του (Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Οι προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του προγράμματος σπουδών, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
  • Κατασκευαστικός Τομέας
  • Εξόρυξη και Επεξεργασία Μεταλλευμάτων
  • Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Αφαλάτωση Νερού
  • Ξενοδοχειακές Μονάδες
 • ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
  • Σχεδιασμός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
  • Θερμική Απόδοση Κτηρίων
  • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
 • Εγκατάσταση και Συντήρηση Εξοπλισμού
 • Διορισμό στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα της Κύπρου
 • Διορισμό στη Μέση Εκπαίδευση
 • Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι Επενδύσεων
 • Συνέχιση σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Μάστερ και Διδακτορικό)

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μάστερ  

Top