Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Σκοπός του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στις Τουρκικές Σπουδές είναι να παρέχει στους φοιτητές/τριες ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα καλύπτει ποικίλες πτυχές του αντικειμένου, με έμφαση στη γλώσσα, τη λογοτεχνία, την ιστορία και την πολιτική της Τουρκίας και των τουρκικών λαών, με στόχο να προετοιμάσει με επιστημονικά άρτιο και ολοκληρωμένο τρόπο μελλοντικούς επαγγελματίες στους τομείς της τουρκικής γλώσσας, της λογοτεχνίας, της ιστορίας, της πολιτικής και του πολιτισμού.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στις Τουρκικές Σπουδές οι απόφοιτοι αναμένεται να έχουν αποκτήσει:
• Υψηλή ικανότητα κατανόησης και χειρισμού της Τουρκικής γλώσσας
• Υψηλή ικανότητα παραγωγής λόγου στην Τουρκική γλώσσα
• Κριτική αντίληψη, συγκριτικές δεξιότητες και ικανότητα κριτικής επεξεργασίας
• Υψηλή αντίληψη και επιστημονική γνώση περί του αντικειμένου των Τουρκικών Σπουδών
• Ευρεία εποπτεία της τουρκικής λογοτεχνικής και επιστημονικής παραγωγής
• Υψηλή ικανότητα κριτικής ανάλυσης λογοτεχνικού, ιστορικού και πολιτικού λόγου
• Ικανότητα κριτικής ανάλυσης πολιτικών, κοινωνικών, και άλλων πολιτισμικών θεμάτων σε σχέση με τις Τουρκικές Σπουδές
• Βασικές μεταφραστικές δεξιότητες σε πολλαπλά κειμενικά είδη
• Ευρεία αντίληψη της διαπολιτισμικής επικοινωνίας
• Επικοινωνιακές δεξιότητες και δεξιότητες παρουσίασης.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Τούρκικων και Μεσανατολικών Σπουδών

Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Όνομα Προγράμματος: Τουρκικές Σπουδές

Κατεύθυνση: Τουρκικών Σπουδών/Ιστορίας και Πολιτικής

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχάλης Ν. Μιχαήλ Πρόεδρος Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Κύπρου Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία
Τηλ.: 22893959
Φαξ: 22895040
Ηλ. Ταχ.: michaelm@ucy.ac.cy

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Κοινού Kορμού 135
Κατεύθυνσης 63
Ξένη Γλώσσα 15
Περιορισμένης Επιλογής 12
Ελεύθερης Επιλογής 15
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 240

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Ειδικές Προϋποθέσεις Εισαγωγής : H συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
• Εισδοχή βάσει Ειδικών Κριτηρίων
Υποψήφιοι που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τους Κανονισμούς και Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, μπορούν να διεκδικήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων (14% των Κυπρίων εισακτέων).

• Κορυφαίοι αθλητές και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες
Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του ΠΚ και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας κλπ) με 1ο, 2ο και 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς εξετάσεις και μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου.
• Εισδοχή βάσει Πανελλήνιων Εξετάσεων
Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων
• Εισδοχή βάσει Διεθνών Εξετάσεων
Υποψήφιοι μπορούν να διεκδηκήσουν επιπλέον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί στο 3% των Κυπρίων εισακτέων με βάση Έναν τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες της διασποράς, παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου και ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτη εκτός της ΕΕ.

• Τουρκοκύπριοι
Tουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού επιτύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.

• Μετεγγραφές / Δεύτερο Πτυχίο
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εσωτερικές/εξωτερικές μετεγγραφές, καθώς και θέσεις για απόκτηση δεύτερου πτυχίου

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Προπτυχιακής φοίτησης  

Προϋποθέσεις Αποφοίτησης : Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών και την συμπλήρωση 240 Πιστωτικών Μονάδων   

Παρακαλώ συμβουλευτείτε τους Κανόνες Προπτυχιακής Φοίτησης 5.1 (Παράρτημα IV) 

Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του (Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Το πρόγραμμα σπουδών λειτουργεί από το 1992 και καλύπτει διάφορες ανάγκες εκπαίδευσης επιστημόνων στις Τουρκικές Σπουδές.
Το πρόγραμμα σπουδών δέχεται σε ετήσια βάση 35 φοιτητές/φοιτήτριες μέσω Παγκύπριων εξετάσεων, και περίπου 5 επιπλέον φοιτητές/φοιτήτριες μέσω των λοιπών τρόπων εισδοχής (ειδικά κριτήρια, μετεγγραφές κλπ.). Το σύνολο των φοιτητών/φοιτητριών κάθε ακαδημαϊκή χρονιά κυμαίνεται (αναλόγως των αιτήσεων) στους/στις 40 φοιτητές/φοιτήτριες.

Οι προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
• Διορισμό στη Μέση Εκπαίδευση
• Απασχόληση στα κρατικά προγράμματα επιμόρφωσης
• Απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα (ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια)
• Iδιωτικές εταιρείες πάσης φύσεως
• Διορισμό στο Δημόσιο & Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα της Κύπρου
• Απασχόληση σε Τράπεζες
• Διορισμό στο Διπλωματικό Σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
• Απασχόληση στα ΜΜΕ (έντυπη και ηλεκτρονική δημοσιογραφία, τηλεόραση, ραδιόφωνο)
• Απασχόληση σε μεταφραστικά επαγγέλματα και στη διερμηνεία
• Απασχόληση σε εκδοτικά επαγγέλματα (π.χ. επιμέλεια, σύνταξη, έκδοση κειμένων)
• Ενασχόληση με συγγραφικά επαγγέλματα (συγγραφή, ποίηση)
• Διαχείριση πολιτισμικών φορέων (ιδρυμάτων, μουσείων κλπ.)
• Συνέχιση σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Μάστερ και Διδακτορικό).

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μάστερ  

Top