Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στις Μαθηματικές Επιστήμες έχει σκοπό την εμβάθυνση σε τομείς των Εφαρμοσμένων και Καθαρών Μαθηματικών, και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για σκοπούς έρευνας. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει να προετοιμάσει τους φοιτητές είτε για διδακτορικές σπουδές στα μαθηματικά ή για επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία σε άλλους τομείς.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το Τμήμα αναμένει από τους φοιτητές του προγράμματος να επιδείξουν τα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα:
 1. Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και τεχνικών σε διάφορες περιοχές των καθαρών και εφαρμοσμένων μαθηματικών.
 2. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης ικανότητας για την αντιμετώπιση και επεξεργασία συγκεκριμένων προβλημάτων.
 3. Εξοικείωση των φοιτητών με τη διεθνή βιβλιογραφία.
 4. Εισαγωγή των φοιτητών στην έρευνα.
 5. Απόκτηση τεχνογνωσίας για συγγραφή και παρουσίαση διατριβής μάστερ. 

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

Σχολή: Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Όνομα Προγράμματος: Μαθηματικές Επιστήμες

Κατεύθυνση: Μαθηματικές Επιστήμες

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 2ος Κύκλος (Μεταπτυχιακός Τίτλος) [3 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής :

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευαγγελία Σαμίου

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Διατριβή 30
Περιορισμένης Επιλογής Ομάδα Β 10
Περιορισμένης Επιλογής 40
Περιορισμένης Επιλογής Ομάδα Α 10
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

Σημειώσεις Δομής

Διατριβή Μάστερ

Η Διατριβή Μάστερ (ΔΜ) (30 ECTS) είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές στο Μάστερ στις Μαθηματικές Επιστήμες και προϋποθέτει την εξεύρεση, εκ μέρους του φοιτητή, επιβλέποντος καθηγητή, σύμφωνα με τους Κανόνες Διατριβής Μάστερ. Για την εκπόνηση της ΔΜ, ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει να την εκπονήσει στα Καθαρά ή Εφαρμοσμένα Μαθηματικά.

Η Διατριβή Μάστερ έχει τους εξής κωδικούς:

MAΣ801-Διατριβή Μάστερ Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (30πμ) ή 

ΜΑΣ802-Διατριβή Μάστερ Καθαρών Μαθηματικών (30πμ)

MAΣ600-Συνέχεια Διατριβής Μάστερ (0πμ) - εάν χρειαστεί

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Λεπτομέρειες για τα προγράμματα σπουδών μπορείτε να δείτε στον Οδηγό Σπουδών. 

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν με την αίτηση όπως:
 • Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα
 • Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων
 • Συστατικές επιστολές
 • Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς Κανόνες του Τμήματος)

Τα Τμήματα δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις φοιτητών σε συνέδρια, (δ) γνώση ξένων γλωσσών, (ε) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής φοίτησης  

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών.

Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά 1/2 της μονάδας. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. Ο τελικός βαθμός ενός μεταπτυχιακού φοιτητή υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις πιστωτικές μονάδες (π.μ.) του κάθε μαθήματος.

Σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μαθήματα μπορούν να βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Τα μαθήματα αυτά δε θα προσμετρώνται στο σταθμικό μέσο όρο του φοιτητή, και δε μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των π.μ. του προγράμματος εξαιρουμένων των π.μ. της διατριβής.

Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διατριβή επιπέδου Μάστερ αξιολογείται ποιοτικά με τους χαρακτηρισμούς Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και Αποτυχία.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος Μάστερ στις Μαθητικές Επιστήμες έχουν τα εφόδια για να σταδιοδρομήσουν σε διάφορους τομείς. Μερικές από τις πρόσφατες επιλογές τους είναι:
 • Εκπαίδευση (Μέση, δημόσια ή ιδιωτική, και Ανώτερη μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου).
 • Οικονομικοί οργανισμοί.
 • Χρηματοοικονομικές εταιρίες.
 • Ασφαλιστικές εταιρίες και οργανισμοί.
 • Τράπεζες.
 • Εταιρίες πληροφορικής και τεχνολογίας.
 • Δημόσιος Τομέας.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Διδακτορικά προγράμματα.

Top