Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Πρόλογος

Τα Τμήματα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (ΒΝΕ) και Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΙΣΑ) παρέχουν διδακτορικό πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές και τη Λατινική Ανατολή.

Ιστορία του Προγράμματος

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΔΜΠ) στις Βυζαντινές Σπουδές και τη Λατινική Ανατολή ξεκίνησε τη λειτουργία του ως το πρώτο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ) τον Σεπτέμβριο του 2007 (αρχικά ως ΔΜΠ Βυζαντινών Σπουδών). Η δημιουργία του ΔΜΠ κατέστη δυνατή χάρη στην ευτυχή συγκυρία να βρίσκονται στα Τμήματα ΙΣΑ και ΒΝΕΣ φιλόλογοι, ιστορικοί, ιστορικοί της τέχνης και αρχαιολόγοι υψηλού επιστημονικού επιπέδου με την επιθυμία να συνεργαστούν (η αρχική ομάδα αποτελείτο από τους Π. Αγαπητό, A. Beihammer, Α. Γιαννούλη, M. Hinterberger, Σ. Κωνσταντίνου, Μ. Παρανή, C. Schabel). Η συνεργασία αυτή των διαφορετικών ειδικοτήτων των Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών σε μορφή ΔΜΠ ήταν τότε και εξακολουθεί να είναι μοναδική και αποτελεί πρωτοποριακή ευκαιρία για τη διερεύνηση του Βυζαντινού και γενικότερα μεσαιωνικού κόσμου από όλες τις οπτικές γωνίες. Η σφαιρική αυτή προσέγγιση υποστηρίζεται δυναμικά από την πολιτισμική κληρονομιά της Κύπρου χάρη στην οποία το ΠΚ διαθέτει ιδανικές προϋποθέσεις για τις βυζαντινές και μεσαιωνικές σπουδές. Ήταν η ιδιαίτερη ιστορία της Κύπρου που συνέβαλε και στη μετονομασία του προγράμματος σε ΔΜΠ στις Βυζαντινές Σπουδές και τη Λατινική Ανατολή. Από την έναρξη της λειτουργίας του ΔΜΠ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ισορροπημένη εκπροσώπηση όλων των γνωστικών πεδίων και των ποικίλων μεθοδολογικών προσεγγίσεων. 


Στόχος

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν δέκα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού των Τμημάτων BNE και IΣA στις εξής ειδικότητες: Βυζαντινή Φιλολογία, Βυζαντινή Ιστορία, Μεσαιωνική Ιστορία, Ιστορία του Λατινοκρατούμενου Ελληνισμού, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη και Αρχαιολογία, Μεσαιωνική Τέχνη και Αρχαιολογία. 

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της διεπιστημονικής προσέγγισης στα γνωστικά πεδία των Βυζαντινών Σπουδών και των Μεσαιωνικών Σπουδών της Ανατολικής Μεσογείου. Ειδικότερα, το πρόγραμμα στοχεύει σε μια πολύπλευρη και πολυπρισματική μελέτη του βυζαντινού πολιτισμού, η οποία συνδυάζει τα ποικίλα μεθοδολογικά, θεωρητικά και πρακτικά εργαλεία της Φιλολογίας, της Ιστορίας, της Ιστορίας της Τέχνης και της Αρχαιολογίας. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα μελέτης της Λατινικής Ανατολής και του Ελληνισμού κάτω από λατινική κυριαρχία μέσα από τον συνδυασμό ποικίλων μεθόδων και θεματικών.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, οι φοιτητές/τριες
 • έχουν γνωρίσει και είναι σε θέση να εκτιμούν χαρακτηριστικές πτυχές της λογοτεχνίας, της ιστορίας, του υλικού πολιτισμού και της καλλιτεχνικής παραγωγής στο Βυζάντιο και τη Λατινική Ανατολή
 • είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται και να συζητούν πώς τα λογοτεχνικά είδη, κείμενα, συμβάντα, θεσμοί, πρακτικές, μνημειακές κατασκευές, τέχνεργα και τα έργα τέχνης που αποτελούν τα προϊόντα του βυζαντινού και μεσαιωνικού πολιτισμού εντάσσονται, μορφοποιούνται και νοηματοδοτούνται από τα ιστορικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και ιδεολογικά συμφραζόμενά τους
 • είναι εξοικειωμένοι/ες με το θεωρητικό πλαίσιο και τις σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την ανάλυση διαφόρων εκφάνσεων του βυζαντινού και μεσαιωνικού πολιτισμού και έχουν εμπεδώσει τη σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης για τη μελέτη και ερμηνεία πολύπλοκων πολιτισμικών φαινομένων και καλλιτεχνικών εκφράσεων
 • κατανοούν την ανάγκη για κριτική αντιμετώπιση παραδοσιακών θεωρήσεων και ερμηνειών του βυζαντινού πολιτισμού και την ανάγκη επαναξιολόγησής τους υπό το φως των πορισμάτων της σύγχρονης έρευνας και με τη χρήση των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων
 • είναι εξοικειωμένοι/ες με τον επιστημονικό διάλογο, με τη μεθοδολογία και τα εργαλεία της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες (πχ. χρήση έντυπων ή χειρόγραφων πηγών, εικαστικών μαρτυριών και αρχαιολογικών δεδομένων, αλλά και ηλεκτρονικών τεχνολογιών) και είναι σε θέση να παρουσιάζουν τις απόψεις τους και να συντάσσουν μια ερευνητική εργασία σε ένα καλά δομημένο και λογικά στέρεο γραπτό λόγο και με τη σωστή τεκμηρίωση
 
Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται από επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία και μοναστηριακές βιβλιοθήκες της Κύπρου. Παράλληλα, οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την έρευνα επιστημόνων της Κύπρου και του εξωτερικού μέσα από την παρακολούθηση των διαλέξεων που διοργανώνονται στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών. Τους δίνεται επίσης η ευκαιρία να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα των διδασκόντων/διδασκουσών του προγράμματος.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Σχολή: Φιλοσοφική Σχολή

Όνομα Προγράμματος: Βυζαντινές Σπουδές και Λατινική Ανατολή

Κατεύθυνση: Διατμηματικό Πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές και τη Λατινική Ανατολή

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής :

Μαρία Παρανή (ΙΣΑ)
Martin Hinterberger (ΒΝΕΣ)

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 180
Αναγνώριση Προηγούμενης Φοίτησης 60
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 240

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Τόσο τα μαθήματα (Ερευνητικά και Συγγραφικά Στάδια, Περιεκτική Εξέταση, Εξέταση Ερευνητικής Πρότασης) όσο και το Εργαστήρι Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών έχουν τρεις εναλλακτικούς κωδικούς, ΑΡΧ ΧΧΧ, ΙΣΤ ΧΧΧ ή ΒΝΕ ΧΧΧ. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια επιλέγει κάθε φορά για εγγραφή τον κωδικό που αντιστοιχεί στο τμήμα του/της και (για το ΙΣΑ) στην κατεύθυνσή που τον/την ενδιαφέρει (ΑΡΧ για αρχαιολογία ή ΙΣΤ για ιστορία). Στον πιο πάνω πίνακα, εμφανίζεται ενδεικτικά η επιλογή ΙΣΤ.


Μετά το 6ο εξάμηνο και για τα επόμενα εξάμηνα μέχρι την ολοκλήρωση της συγγραφής και της υποστήριξης της διδακτορικής τους διατριβής, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εγγράφονται στα αντίστοιχα Συγγραφικά Στάδια (0 ECTS), πάντοτε εντός του επιτρεπόμενου ορίου των 16 συνολικά εξαμήνων.

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στο Διατμηματικό Πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές και τη Λατινική Ανατολή μπορεί να υποβληθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Oι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.


Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: ανακοινώνεται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών (εντός της άνοιξης για εισδοχή τον Σεπτέμβριο και εντός του φθινοπώρου για εισδοχή τον Ιανουάριο).

 
Έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση 
 1. Εκτενές βιογραφικό και ερευνητική πρόταση.
 2. Φωτοαντίγραφο αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού διπλώματος (MA/Mastère) ή βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης από μεταπτυχιακό πρόγραμμα το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο που προηγείται της έναρξης του μεταπτυχιακού διδακτορικού προγράμματος. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν τα πρωτότυπα διπλώματα.
 3. Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο): φωτοαντίγραφα και βαθμολογία σχετικών πτυχίων.
 4. Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών.
 5. Δύο συστατικές επιστολές από ειδικούς, κατά προτίμηση καθηγητές/τριες πανεπιστημίου ή καταξιωμένους/ες ερευνητές/τριες.
 6. Κατάθεση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
 7. Πιστοποιητικό ικανοποιητικής γνώσης μίας από τις πέντε διεθνείς γλώσσες της Βυζαντινολογίας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ρωσικά).
Οι διδάσκοντες/ουσες δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας, όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων υποψηφίων σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή υποψηφίων σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις υποψηφίων σε συνέδρια, (δ) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ.
 
Εισαγωγή και διάρκεια φοίτησης
Εισαγωγή νέων φοιτητών/τριών κάθε Σεπτέμβριο και Ιανουάριο. Πλήρης ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τριών ετών. Μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια οκτώ ετών.

Για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου, απαραίτητα τυπικά προσόντα:
 1. Μεταπτυχιακό δίπλωμα (MA/Mastère) Βυζαντινών Σπουδών (Φιλολογία, Ιστορία, Αρχαιολογία, Ιστορία της Τέχνης), Μεσαιωνικών Σπουδών (Φιλολογία, Ιστορία, Αρχαιολογία, Ιστορία της Τέχνης), ή συναφών κλάδων.
 2. Ικανοποιητική γνώση μίας γλώσσας, πέραν των Ελληνικών, από τις υπόλοιπες πέντε διεθνείς γλώσσες της Βυζαντινολογίας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ρωσικά). Σε περίπτωση μη ελληνοφώνων, πέραν της μητρικής προϋποτίθεται η γνώση των Αγγλικών.
Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα καλούνται σε προσωπική συνέντευξη στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ή μέσω τηλεδιάσκεψης, εάν δεν βρίσκονται στην Κύπρο.

Οι φοιτητές/τριες πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης

Επιτυχής ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών.
Επιτυχής συμπλήρωση τουλάχιστον 60 ECTS σε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου. Η κατοχή διπλώματος επιπέδου Μάστερ ή ισοδύναμου τίτλου απαλλάσσει τον φοιτητή/την φοιτήτρια από την απαίτηση αυτή.

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης

Τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια, η περιεκτική εξέταση και η υποστήριξη της ερευνητικής πρότασης βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων:
•ως ερευνητές/τριες σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα,
•ως έφοροι μουσείων, ή σε πινακοθήκες, κέντρα τεχνών, πολιτιστικά ιδρύματα
•ως καθηγητές/τριες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική
•ως επιμελητές/τριες εκδόσεων σε εκδοτικούς οίκους
•στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της δημοσιογραφίας, τηςραδιοφωνίας
•σε βιβλιοθήκες, αρχεία, ερευνητικά ιδρύματα, κέντρα τεκμηρίωσης
•στο Υπουργείο Εξωτερικών και στη Διπλωματική Υπηρεσία
•στον τομέα του τουρισμού
•δημιουργική γραφή

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

-

Top