Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Σκοπός του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία» είναι να παρέχει ένα διεθνώς προσανατολισμένο, θεματικά πολυποίκιλο και διευρυμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τη σκέψη, και άλλες πολιτισμικές εκφάνσεις του αγγλόφωνου κόσμου στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών επιστημών, και να προετοιμάσει με επιστημονικά άρτιο και ολοκληρωμένο τρόπο μελλοντικούς επαγγελματίες στους τομείς της γλώσσας, της γραφής, της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και του πολιτισμού. 

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία» οι απόφοιτοι αναμένεται να έχουν αποκτήσει:

 • Υψηλή ικανότητα κατανόησης και χειρισμού της Αγγλικής γλώσσας σε πολλαπλά είδη λόγου
 • Υψηλή ικανότητα παραγωγής λόγου στην Αγγλική γλώσσα
 • Κριτική αντίληψη, συγκριτικές δεξιότητες και ικανότητα κριτικής επεξεργασίας
 • Υψηλή αντίληψη και επιστημονική γνώση περί γλώσσας
 • Υψηλή κατάρτιση σχετικά με τη διδασκαλία της Αγγλικής
 • Ευρεία εποπτεία της αγγλόφωνης λογοτεχνικής παραγωγής
 • Υψηλή ικανότητα κριτικής ανάλυσης λογοτεχνικού, ποιητικού και θεατρικού λόγου
 • Ικανότητα κριτικής ανάλυσης πολιτικών, φιλοσοφικών, κοινωνικών, και άλλων πολιτισμικών θεμάτων
 • Βασικές μεταφραστικές δεξιότητες σε πολλαπλά κειμενικά είδη
 • Ευρεία αντίληψη της διαπολιτισμικής επικοινωνίας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και δεξιότητες παρουσίασης. 

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Αγγλικών Σπουδών

Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Όνομα Προγράμματος: Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία

Κατεύθυνση: Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμικές Σπουδές

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά

Συντονιστής : Μαρία Μαργαρώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Κοινού Kορμού Track 7.5
Κοινού Kορμού 45
Κατεύθυνσης Track 7.5
Πεζογραφία 10
Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμικές Σπουδές 60
Ποίηση 10
Θέατρο 15
Ξένη Γλώσσα 15
Περιορισμένης Επιλογής 50
Ελεύθερης Επιλογής 20
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 240

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

H συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Εισδοχή βάσει Ειδικών Κριτηρίων
Υποψήφιοι που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τους Κανονισμούς και Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, μπορούν να διεκδικήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων (14% των Κυπρίων εισακτέων).

Κορυφαίοι αθλητές και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες
Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του ΠΚ και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας κλπ) με 1ο, 2ο και 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς εξετάσεις και μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου.

Εισδοχή βάσει Πανελλήνιων Εξετάσεων
Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων

Εισδοχή βάσει Διεθνών Εξετάσεων
Υποψήφιοι μπορούν να διεκδηκήσουν επιπλέον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί στο 3% των Κυπρίων εισακτέων με βάση Έναν τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες της διασποράς, παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου και ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτη εκτός της ΕΕ.

Τουρκοκύπριοι
Tουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού επιτύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.

Μετεγγραφές / Δεύτερο Πτυχίο
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εσωτερικές/εξωτερικές μετεγγραφές, καθώς και θέσεις για απόκτηση δεύτερου πτυχίου
 

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Προπτυχιακής φοίτησης  

Επιτυχής ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών και την συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Πιστωτικών Μονάδων.  

Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του (Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Οι προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Διορισμό στη Μέση Εκπαίδευση
 • Απασχόληση στα κρατικά προγράμματα επιμόρφωσης
 • Απασχόληση στην ιδιωτική εκπαίδευση (ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια)
 • Διορισμό στο Δημόσιο & Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα της Κύπρου
 • Απασχόληση σε Τράπεζες
 • Διορισμό στο Διπλωματικό Σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
 • Απασχόληση σε ιδιωτικές εταιρείες πάσης φύσεως
 • Απασχόληση στα ΜΜΕ (έντυπη και ηλεκτρονική δημοσιογραφία, τηλεόραση, ραδιόφωνο)
 • Απασχόληση σε μεταφραστικά επαγγέλματα και στη διερμηνεία
 • Απασχόληση σε εκδοτικά επαγγέλματα (π.χ. επιμέλεια, σύνταξη, έκδοση ειμένων)
 • Ενασχόληση με θέατρο και κινηματογράφο (σκηνοθεσία, διαχείριση, παραγωγή)
 • Ενασχόληση με συγγραφικά επαγγέλματα (συγγραφή, ποίηση)
 • Διαχείριση πολιτισμικών φορέων (ιδρυμάτων, μουσείων κλπ.)
 • Συνέχιση σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο (μάστερ και διδακτορικό)

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μάστερ  

Top