Κατάλογος Προγραμμάτων για το 2024-2025
Κατάλογος Προγραμμάτων Α-Ω

 • Α

 • Αγγλική Φιλολογία και Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές

  Αγγλική Λογοτεχνία και Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές
  Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική

  Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική
  Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Αρχαία Ιστορία

  Αρχαία Ιστορία
  Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Αρχαιολογία του Μεσογειακού χώρου από την Προϊστορία έως τη Βυζαντινή περίοδο

  Αρχαιολογία του Μεσογειακού χώρου από την Προϊστορία έως τη Βυζαντινή περίοδο
  Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Αρχιτεκτονικής

  Αρχιτεκτονικής
  Τμήμα Αρχιτεκτονικής
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Β

 • Βιοατρικές Επιστήμες

  Biomedical Sciences
  Τμήμα Βιολογικών Επιστήμων
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Βιοποικιλότητα και Οικολογία

  Biodiversity and Ecology
  Τμήμα Βιολογικών Επιστήμων
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Βυζαντινές Σπουδές και Λατινική Ανατολή

  Διατμηματικό Πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές και τη Λατινική Ανατολή
  Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Βυζαντινές Σπουδές και Λατινική Ανατολή

  Διατμηματικό Πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές και τη Λατινική Ανατολή
  Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Γ

 • Γαλλικές Σπουδές

  Γαλλικές Σπουδές
  Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Γλωσσολογία

  Γλωσσολογίας
  Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Γλώσσα, Γραμματισμός και Εκπαίδευση

  Γλώσσα, Γραμματισμός και Εκπαίδευση
  Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Δ

 • Digital Heritage and Landscape Archaeology

  Digital Heritage and Landscape Archaeology
  Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων

  Business Administration
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Ε

 • Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

  Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση
  Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση

  Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση
  Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία

  Εκπαιδευτική Τεχνολογία
  Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Επιστήμες της Αγωγής κατεύθυνση Πολυπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Αποαποικιακή Εκπαίδευση

  Επιστήμες της Αγωγής - Πολυπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Αποαποικιακή Εκπαίδευση
  Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Επιστήμες της Αγωγής με κατεύθυνση Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης

  Επιστήμες της Αγωγής - Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης
  Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Επιστήμες της Αγωγής με κατεύθυνση Θρησκευτική Παιδεία

  Επιστήμες της Αγωγής - Θρησκευτική Παιδεία
  Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Επιστήμες της Αγωγής με κατεύθυνση Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

  Επιστήμες της Αγωγής - Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
  Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Επιστήμες της Αγωγής με κατεύθυνση Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής

  Επιστήμες της Αγωγής - Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής
  Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Επιστήμες της Αγωγής/Νηπιοσχολική Αγωγή

  Επιστήμες της Αγωγής - Νηπιοσχολική Αγωγή
  Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Ευρωπαϊκές Σπουδές

  European Studies
  Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Ζ

  Η

 • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

  Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Θ

  Ι

  Κ

 • Κλασικές Σπουδές

  Κλασικών Σπουδών
  Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Κλινική Ψυχολογία (με απ' ευθείας πρόσβαση από πτυχίο)

  Κλινική Ψυχολογία
  Τμήμα Ψυχολογίας
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Κοινωνιολογία

  Κοινωνιολογίας
  Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστήμων
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Λ

  Μ

 • Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον

  Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον
  Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Μαθηματικά με έμφαση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

  Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
  Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Μαθηματικά με κατεύθυνση στα Καθαρά Μαθηματικά

  Καθαρά Μαθηματικά
  Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Μαθηματική Παιδεία

  Μαθηματική Παιδεία
  Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Μεταφραστικές Σπουδές

  Translation Studies
  Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Μηχανική Περιβάλλοντος

  Μηχανικοί Περιβάλλοντος
  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Μηχανική Υπολογιστών

  Μηχανικοί Υπολογιστών
  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Μηχανικής Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

  Μηχανικής Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής (MSc)
  Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Ν

 • Νεοελληνική Φιλολογία

  Νεοελληνική Φιλολογία
  Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

  Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία
  Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Νομική

  Νομική
  Τμήμα Νομικής
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Ξ

  Ο

 • Οικονομικά

  Οικονομικών
  Τμήμα Οικονομικών
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Π

 • Πληροφορική

  Πληροφορικής
  Τμήμα Πληροφορικής
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Πολιτική Μηχανική

  Πολιτικοί Μηχανικοί
  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Πολιτικών Επιστημών

  Πολιτικών Επιστημών
  Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστήμων
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία

  Advanced Μaterials and Νanotechnology
  Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Ρ

  Σ

 • Σπουδές Φύλου

  Σπουδές Φύλου
  Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Στατιστική

  Στατιστικής
  Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Τ

 • Τουρκικές Σπουδές

  Τουρκικές Σπουδές
  Τμήμα Τούρκικων και Μεσανατολικών Σπουδών
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Υ

  Φ

 • Φυσικής

  Φυσικής
  Τμήμα Φυσικής
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Χ

 • Χημεία

  Χημείας
  Τμήμα Χημείας
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Χρηματοοικονομική

  Χρηματοοικονομική
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Ψ

 • Ψυχολογία

  Ψυχολογία
  Τμήμα Ψυχολογίας
  3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος)
 • Ω