Εκτύπωση     Κλείσιμο

2 μαθήματα (1 ανά εξάμηνο για τα πρώτα 2 εξάμηνα) τα οποία μπορεί να είναι είτε από το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, είτε από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (ΕΠΑ), είτε από το Τμήμα Ψυχολογίας (ΨΥΧ).

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS
Λίστα Μαθημάτων
ΓΕΣ 731-738 Επιλογή από ένα εύρος μαθημάτων -
ΕΠΑ 620-635 Επιλογή από ένα εύρος μαθημάτων -
ΨΥΧ 610-707 Επιλογή από ένα εύρος μαθημάτων -