Εκτύπωση     Κλείσιμο

Προβολή Στοιχείων Μαθήματος

Τμήμα Μαθήματος: Τμήμα Φυσικής
Κωδικός Μαθήματος: ΦΥΣ 011
Τίτλος Μαθήματος: Σύγχρονη Φυσική για Ποιητές
Αριθμός Κατανεμόμενων Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Επίπεδο Μαθήματος: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) 
Έτος Σπουδών (κατά περίπτωση):  
Εξάμηνο/Τρίμηνο όταν Προσφέρεται το Μάθημα: Εαρινό Εξάμηνο 
Όνομα Διδάσκοντος (-ων):
Σταύρος Θεοδωράκης
 
Διαλέξεις/Εβδομάδα: 2 (1.5 ώρες ανά διάλεξη) 
Εργαστήρια/Εβδομάδα: -- 
Φροντιστήρια/Εβδομάδα: -- 
Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος:
Η διερεύνηση του κοινού εννοιολογικού υποβάθρου της σύγχρονης επιστήμης και της σύγχρονης κουλτούρας.     
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα του Μαθήματος:
  • Καταλογογραφούν ταχαρακτηριστικά των καλλιτεχνικών κινημάτων και των φυσικών θεωριών. Προσδιορίζουν τις κοινές τους έννοιες. 
  • Συσχετίζουν τις αντιλήψεις  μιας κουλτούρας με αντίστοιχες έννοιες τέχνης και φυσικής. 
  • Αποσαφηνίζουν τις πολιτισμικές αντιλήψεις για τον χρόνο, τον χώρο, τα σύνορα, το κενό. Καταδεικνύουν την οικουμενικότητα εννοιών όπως η σχετικότητα, η αντιστροφή συνήθων επόψεων, η στρέβλωση χώρου και χρόνου, θολά σύνορα, εικονικό και πραγματικό, επαλληλία και μεταμορφικές εικόνες. Καταδεικνύουν την παρουσία σύγχρονων φυσικών εννοιών στη σύγχρονη τέχνη. 
  • Ταυτίζουν τον ρόλο του παρατηρητή (αναγνώστη, θεατή) με τον ρόλο του συμμέτοχου στη φυσική (λογοτεχνία, τέχνη). Συγκρίνουν τις ιδιότητες του κενού στη λογοτεχνία με εκείνες του κβαντικού κοχλάζοντος κενού.
  • Συγκροτούν τις κοινές ιδέες της σύγχρονης τέχνης και φυσικής σε έναν χάρτη των βασικών τάσεων του μετανεωτερικού πολιτισμού.
 
Προαπαιτούμενα: Δεν Εφαρμόζεται 
Συναπαιτούμενα: Δεν Εφαρμόζεται 
Περιεχόμενο Μαθήματος:
Ο πολιτισμός ως συνάρτηση των αντιλήψεών μας για το χώρο, το χρόνο, τα όρια, το κενό, το χάος. Αρχή Σχετικότητας-αντιστροφή συνήθους επόψεως. Γενική και Ειδική Σχετικότητα. Στρέβλωση Χώρου Και Χρόνου, Τοπολογία, Τέχνη τού Έσερ. Απόψεις περί χώρου-χρόνου στο μεσαίωνα και στην αφελή-πρωτόγονη-ανατολική τέχνη. Ποιητικός χρόνος. Ο χώρος για τη Σύγχρονη Τέχνη. Κβαντική Κυματοσυνάρτηση-Θολά Σύνορα. Μεταίχμιο δυνατότητας-πραγματικότητας. Ένωση αντιθέτων μέσω αποκλειομένου τρίτου. Επαλληλία-Πολυσημία-Ερμηνεία. Μεταμορφικές εικόνες στον κυβισμό, φουτουρισμό, σουρεαλισμό. Ο παρατηρητής (αναγνώστης, θεατής) ως συμμέτοχος στη Φυσική (Λογοτεχνία, Τέχνη). Υπερκείμενα. Αριστοτέλεια και Πλειότιμη Λογική. Αυτοαναφορά, μορφοκλασματικά, άπειρη παλινδρόμηση. Σωματίδια-Αντιύλη-Δυνάμεις. Το κενό ως δυναμική έννοια στη Σύγχρονη Φυσική και Τέχνη. Κοσμολογία. Δυναμικές έννοιες στο Μεταμοντέρνο Πολιτισμό.
 
Διδακτικές Μέθοδοι:
Σύγκριση κειμένων, έργων τέχνης, ταινιών, φυσικών θεωριών, για να βρεθεί το κοινό τους υπόβαθρο. Χρήση συμμετοχικών σουρρεαλιστικών παιχνιδιών για να αποσαφηνισθεί ο ρόλος του παρατηρητή στη διαμόρφωση της πραγματικότητας. Προαιρετική συγκρότηση ενός πρωτότυπου δημιουργικού έργου που να καταδεικνύει τις κοινές αντιλήψεις της σύγχρονης τέχνης και φυσικής.
 
Απαιτούμενη Βιβλιογραφία:
  • Το κοχλάζον κενό του Σταύρου Θεοδωράκη, εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα 1999. Robert March, “Physics for Poets”; Stephen Kern, “The culture of space and time 1880-1918”, Harvard University Press 1983; N. Katherine Hayles, “Chaos bound - orderly disorder in contemporary literature and science”, Cornell University Press 1990; N. Katherine Hayles, “The cosmic web - scientific field models and literary strategies in the 20th century”, Cornell University Press 1984; Leonard Shlain, “Art and physics - parallel visions in space, time and light”, William Morrow, New York 1991.

 
Μέθοδοι Αξιολόγησης και Κριτήρια:
Ενδιάμεση εξέταση (50%), τελική εξέταση (50%). Αν ο φοιτητής επιλέξει να κάνει μια δημιουργική εργασία (20%), τότε η ενδιάμεση εξέταση μετράει για 40% και η τελική εξέταση για 40%. Κριτήρια δημιουργικής εργασίας: η συγκρότηση συγχρόνων φυσικών εννοιών σε ένα πρωτότυπο δημιουργικό έργο τέχνης και ο προσδιορισμός των κοινών αντιλήψεων τέχνης και φυσικής.
 
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο 
Πρακτική Άσκηση: Δεν Εφαρμόζεται