Ελληνικά | English


Το Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστήμιου Κύπρου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, αποφάσισε την αναβάθμιση του συστήματος κρατήσεων του Αθλητικού Κέντρου για καλύτερη εξυπηρέτηση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, των Αποφοίτων καθώς επίσης και των Εξωτερικών χρηστών που θέλουν να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ ενημέρωση και συγκατάθεση για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για να μπορέσετε να προχωρήσετε με την είσοδό σας στο σύστημα παρακαλώ επιβεβαιώστε, έχω διαβάσει και συμφωνώ
Ανακοίνωση

  • Προς ενημέρωση σας οι αίθουσες ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΩΝ (ΕΠΙΠΕΔΟ -1) και ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΕΡΟΒΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ( ΕΠΙΠΕΔΟ 0 ) έχουν ενοποιηθεί και μετονομαστεί σε Αίθουσα Βαρών και Αεροβικών Οργάνων ( Επίπεδο -1). Ο μέγιστος αριθμός θέσεων κράτησης για κάθε slot παραμένει ο ίδιος ( 45 άτομα ).
  • Εφαρμογή νέου Ωραρίου κρατήσεων γυμναστηρίου από 10 Νοεμβρίου 2022.
  • Εφαρμογή του κανονισμού περί απενεργοποίησης της συνδρομής σας όταν δεν παρουσιάζεστε χωρίς πρώτα να έχετε κάνει ακύρωση της κράτησης σας.
Για πλήρη ενημέρωση διαβάστε εδώ

Υπενθυμίζετε πως:
  • Απαγορεύεται η μεταφορά εντός του Αθλητικού Κέντρου, κατά την γύμναση σας, ατομικών ειδών ( π.χ αθλητικές ή πολιτικές τσάντες).
  • Επιτρέπετε μόνο η πετσέτα και ατομικό νερό.
  • Έχετε ευθύνη απολύμανσης μηχανήματος/εξοπλισμού (π.χ., μπάρες, αλτήρες, δίσκοι κιλών) ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ τη χρήση, με απολυμαντικό που υπάρχει διαθέσιμο στο χώρο.