Γραφειο Σταδιοδρομιας


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Σεμινάρια Γραφείου Σταδιοδρομίας

Όνομα:
Επίθετο:
Ταυτότητα:
Τμήμα:
Έτος Σπουδών:
Ιδιότητα:
Email:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
   
Παρακαλώ δηλώστε ποια σεμινάρια επιθυμείτε να παρακολουθήσετε. ΜΗΝ δηλώνετε συμμετοχή σε σεμινάρια που δεν σκοπεύετε να παρακολουθήσετε. Η δήλωση συμμετοχής είναι ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ. Έχετε υποχρέωση να ειδοποιείτε έγκαιρα αν δεν θα παρακολουθήσετε σεμινάριο/α στο/α οποίο/α έχετε δηλώσει συμμετοχή.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

ΗΜΕΡ.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

Πρόγραμμα Youth Empowered 2.0 [Θεματική 1] Επικοινωνιακές Δεξιότητες  • Λεκτική επικοινωνία σε εταιρικά περιβάλλοντα • Σαφήνεια, τόνος φωνής, γλώσσα σώματος • Ανάπτυξη σύντομης παρουσίασης – elevator pitch

Ανδρέας Γιόρτσιος, Corporate Affairs & Sustainability Manager Coca-Cola HBC Cyprus

010, Κτήριο ΚΟΔ07

ΤΕΤΑΡΤΗ
03 Απριλίου 2024
09:30 - 11:30

Πρόγραμμα Youth Empowered 2.0 [Θεματική 2] – Εισαγωγή στις Πωλήσεις  • Ενεργητική Ακρόαση • Μοντέλο Δημιουργίας Σχέσεων με Πελάτη • Κατανόηση Αναγκών Πελάτη • Αποτελεσματικές Ερωτήσεις σε πελάτη

Χρήστος Χρόνης , Sales Capability Lead Coca-Cola HBC Cyprus

010, Κτήριο ΚΟΔ07

ΤΕΤΑΡΤΗ
03 Απριλίου 2024
12:00 - 14:00

Πρόγραμμα Youth Empowered 2.0 [Θεματική 3] – Βιογραφικό και Συνέντευξη  • Σωστή προετοιμασία βιογραφικού σημειώματος • Όλα τα do’s και don’ts της σωστής προετοιμασίας για μια συνέντευξη εργασίας

Χαρά Λεωνίδου, HR Business Partner Coca-Cola HBC Cyprus

010, Κτήριο ΚΟΔ07

ΤΕΤΑΡΤΗ
03 Απριλίου 2024
14:30 - 16:30