Συστημα Αιτησεων Εισδοχης Ελλαδιτων ΦοιτητωνΤομέας Προπτυχιακών Σπουδών
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
00357 2289 4029 / 00357 2289 4021 / 00357 2289 22 4046
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: panellinies@ucy.ac.cy